Plataforma Nits Q

Actualitzat el 13-01-2023 08:59

Missió

Aconseguir un entorn segur, saludable i de qualitat per a tothom durant l'oci nocturn, mitjançant un procés participatiu de tots els col·lectius i entitats involucrades.

Descripció

És una taula participativa que inclou tots els col·lectius i entitats involucrades en el sector de l'oci nocturn de la ciutat, amb l'objectiu de treballar de manera conjunta per conciliar la festa i el descans nocturn. Aquesta plataforma està formada per propietaris de locals d'oci nocturn, serveis d'urgències dels hospitals de Santa Tecla i Joan XXIII, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, associacions de veïns, entitats i diversos departaments municipals implicats en l'oci nocturn i els esdeveniments festius.

Beneficiaris

  • Persones que gaudeixen de l'oci nocturn.
  • Veïnat de les zones d'oci nocturn.

Destinataris

  • Col·lectius i entitats implicades en l'oci nocturn.

Com accedir al servei?

Per formar part de la Plataforma cal contactar amb les tècniques o tècnics de Prevenció d'Addiccions.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1a planta)

Plaça de la Imperial Tarraco