Subvencions per a activitats d'associacions veïnals

Actualitzat el 24-01-2023 12:01

Missió

Enfortir el moviment associatiu de la ciutat i promoure la participació i cohesió social, donant suport a les associacions de veïns i federacions veïnals sense ànim de lucre i legalment constituïdes perquè desenvolupin les seves activitats i/o projectes concrets.

Descripció

L'Ajuntament establirà convocatòries anuals destinades a cofinançar activitats i projectes d’interès social que es facin dins del municipi. Aquestes convocatòries de subvencions, de concurrència competitiva, es troben regulades a les bases corresponents.

Beneficiaris

  • Ciutadania.

Destinataris

  • Associacions de veïns i federacions veïnals sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal d'entitats ciutadanes.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Relacions Ciutadanes i Protocol

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(1a planta)

Plaça de la Font, 1