Inscripció al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Tarragona

Actualitzat el 24-01-2023 12:01

Missió

Conèixer el nombre d’entitats ciutadanes existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat, per tal de fomentar o millorar els interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes del municipi.

Descripció

És un cens d'entitats ciutadanes. La inscripció al registre atorga una sèrie de drets, tals com sol·licitar subvencions, demanar la cessió de materials, etc.

Beneficiaris

  • Ciutadania.

Destinataris

  • Entitats ciutadanes, associacions i fundacions sense ànim de lucre inscrites en el Registre d’Associacions de la Generalitat o en un altre registre equivalent.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Relacions Ciutadanes i Protocol

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(1a planta)

Plaça de la Font, 1