Inscripció al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Tarragona

Actualitzat el 18-10-2021 09:33

Missió

Conèixer el nombre d’entitats ciutadanes existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat, per tal de fomentar o millorar els interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.

Descripció

És un Cens d'entitats ciutadanes. La inscripció al registre atorga una sèrie de drets, tals com sol·licitar subvencions, demanar la cessió de materials, etc.

Beneficiaris

  • Ciutadania.

Destinataris

  • Entitats ciutadanes, associacions i fundacions sense ànim de lucre inscrites en el Registre d’Associacions de la Generalitat o en un altre registre equivalent.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Relacions Ciutadanes i Protocol

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 09 a 14h

Punt d'informació

Palau Municipal
(1era planta)

Plaça de la Font, 1