El Quiosquet

Actualitzat el 27-10-2021 12:32

Missió

Millorar l'atenció i orientació al voltant de la prevenció de consums, reducció de riscos i prevenció de l'assetjament i violència masclista, així com potenciar la vinculació de la població amb el seu entorn i comunitat.

Descripció

Informa sobre activitats i campanyes que es porten a terme, entre d’altres:
• Tastets de programació de Centres Cívics
• Activitats de les programacions de Joventut
• Presentacions d’activitats de Cooperació
• Ubicar el Punt Lila i Arc Iris de la ciutat

Les entitats de la ciutat també poden utilitzar aquest espai amb sol·licitud prèvia i d'acord amb els criteris d'ús establerts, amb la supervisió dels equips responsables de la gestió de l’espai.

Beneficiaris

  • Ciutadania.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Polítiques d'Igualtat

Adreces Electroniques

Telèfon

Horari d'atenció

Dimarts i dijous de 16:30h a 20:30h, i dissabtes de 10h a 14h.