Consultes de consum

Actualitzat el 01-12-2021 08:48

Missió

Orientar i assessorar les persones consumidores del municipi sobre llurs drets i deures en les relacions de consum amb una empresa i les formes d’exercir-los.

Descripció

Es dóna resposta de manera personalitzada a consultes sobre l’adquisició de béns i la utilització de serveis. Presencial, telefònica i per correu electrònic.

Beneficiaris

  • Persones consumidores domiciliades a Tarragona.

Web

Com accedir al servei?

Demanant cita prèvia presencial o trucant al telèfon del servei, dins l’horari d'atenció telefònica, o enviant la consulta via correu electrònic.

Unitat/s responsable/s

  • OMIC

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De Dilluns a divendres, de 10,00 h a 13,00 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(Planta baixa)

Plaça de la Font, 1