Reclamacions de consum

Actualitzat el 13-01-2023 10:55

Missió

Orientar i assessorar els consumidors i consumidores del municipi sobre el procediment de reclamació de consum, i tramitar-lo.

Descripció

Primer s'ha de plantejar la reclamació davant l'empresa, demanant-li el full oficial de queixa/reclamació/denúncia i deixant constància escrita dels fets. L'empresa se'n quedarà una còpia, i haurà de justificar la recepció de la reclamació i donar una resposta al més aviat possible. Si en el termini d'un mes no s'arriba a una solució satisfactòria, es pot presentar en el registre de l’Ajuntament de Tarragona (OMAC) el full oficial de reclamació, o un escrit per sol·licitar la mediació de la nostra oficina. Caldrà adjuntar-hi la documentació que acrediti la relació de consum i el justificant d'haver fet la reclamació prèvia a l'empresa.

Beneficiaris

  • Consumidors/ores domiciliats a Tarragona

Web

Com accedir al servei?

— Presencialment, demanant cita prèvia per registrar el full oficial de reclamació en qualsevol de les oficines municipals d'atenció ciutadana (OMAC). Consulteu adreces i horaris a l'enllaç següent: www.tarragona.cat/lajuntament/tramits-i-serveis/atencio-ciutadana/omac.

— Telemàticament, fent clic al botó Tramitar que trobareu al final de la fitxa Sol·licitud genèrica. Si el tràmit requereix identificació, s'haurà d'utilitzar algun sistema de certificació digital vàlid.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • OMIC

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(Planta baixa)

Plaça de la Font, 1