Reclamacions de consum

Actualitzat el 03-12-2021 09:22

Missió

Orientar i assessorar les persones consumidores del municipi sobre el procediment de reclamació de consum i tramitar-lo.

Descripció

Primer s’ha de plantejar la reclamació davant l’empresa, demanant-li el full oficial de queixa/reclamació/denúncia i deixant constància escrita dels fets. L’empresa es queda una còpia, ha de justificar la recepció de la reclamació i ha de donar una resposta al més aviat possible. Si en el termini d’un mes no s’arriba a una solució satisfactòria, es pot presentar en el registre de l’Ajuntament de Tarragona (OMAC) el full oficial de reclamació o un escrit sol·licitant la mediació de la nostra oficina, adjuntant la documentació que acrediti la relació de consum i el justificant d’haver fet la reclamació prèvia a l’empresa.

Beneficiaris

  • Persones consumidores domiciliades a Tarragona.

Web

Com accedir al servei?

-Presencialment, demanant cita prèvia per registrar el full oficial de reclamació en qualsevol de les Oficines Municipals d'Atenció Ciutadana (OMAC).
Consulteu adreces i horaris al següent enllaç:
www.tarragona.cat/lajuntament/tramits-i-serveis/atencio-ciutadana/omac

-Tramitació telemàtica
Fent clic al botó "Tramitar" que trobareu al final de la fitxa de "Sol·licitud genèrica".
Si el tràmit requereix identificació, s'haurà d'utilitzar algun sistema de certificació digital vàlid.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • OMIC

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(Planta baixa)

Plaça de la Font, 1