Agent de salut juvenil en espais no formals

Actualitzat el 13-01-2023 08:59

Missió

Contactar amb la població adolescent de risc que no accedeix als recursos existents en temes de salut, per promoure-hi una vida saludable.

Descripció

És un espai d'informació i orientació gestionat per un jove agent de salut, adreçat a adolescents i joves, que es desenvolupa en contextos no formals (places i carrers dels diferents barris de la ciutat) de manera itinerant. S'intervé en temes relacionats amb la salut (alimentació, sexualitat, afectivitats, sida, drogues i violència de gènere), amb accions com rutes de promoció de la salut amb educadors de carrer, tallers preventius per a col·lectius vulnerables i dinamitzacions en dies mundials relacionats amb la salut. Es treballa de manera coordinada amb els tècnics i tècniques i les entitats dels barris.

Beneficiaris

  • Persones adolescents en situació de risc.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1a planta)

Plaça de la Imperial Tarraco