Recollida de poda i fracció vegetal

Actualitzat el 24-01-2023 09:29

Missió

Fomentar la recollida selectiva i el reciclatge dels residus de poda (branques i restes
llenyoses de grans dimensions) generats a les llars amb jardí.

Descripció

El servei de recollida de poda es realitza en contenidors tipus caixa ubicats en 33 punts diferents del terme municipal, propers a habitatges unifamiliars amb jardí, potencialment generadors d’aquesta fracció. Les restes de poda s'han de dipositar dins el contenidor, mai no es poden deixar fora. En cas que les restes siguin massa grans, s'han de fer més petites.
Les restes de poda també es gestionen a la deixalleria fixa ubicada al Polígon Francoli, C/ del Coure, s/n.

Es poden consultar les ubicacions dels contenidors de poda en l'apartat d'enllaços web.

Beneficiaris

  • Veïnat de llars amb jardí

Web

Unitat/s responsable/s

  • Residus i neteja

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco