Recollida de residus als polígons industrials

Actualitzat el 24-01-2023 09:29

Missió

Fomentar la recollida selectiva i el reciclatge dels residus de rebuig generats en els
polígons industrials.

Descripció

Es recullen els residus de rebuig de la següent manera:

-Restauració: Es realitza la recollida en contenidor individualitzat. Els restauradors han de treure el contenidor al costat del seu establiment entre les 20:00 h del dia anterior i les 06:00 h del dia del servei, que es realitza porta a porta de dilluns a dissabte. La recollida de vidre es fa mitjançant contenidors instal·lats a la via pública.

-Resta d’establiments: S’ha de deixar la bossa d’escombreries davant de l’establiment, entre les 20:00 h del dia anterior i les 06:00 h del dia del servei, que es realitza porta a porta, els dilluns, dimecres i divendres als polígons Entrevies i Francolí, i els dimarts, dijous i dissabte al polígon Riuclar. Al polígon comercial Les Gavarres, però, la recollida de residus es fa mitjançant els contenidors de recollida selectiva que hi ha instal·lats a la via pública i també en un punt de recollida situat darrera l’aparcament del cinema.

Aquest servei de recollida porta a porta, és només per a rebuig, en cap cas no es recullen residus industrials o especials.

Beneficiaris

  • Comerciants dels polígons industrials

Web

Unitat/s responsable/s

  • Residus i neteja

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco