Recollida comercial de residus al Serrallo

Actualitzat el 24-01-2023 09:29

Missió

Fomentar la recollida selectiva i el reciclatge dels residus comercials de vidre, orgànica i rebuig dels bars i restaurants del Serrallo.

Descripció

La recollida es realitza de la següent manera:

-Vidre comercial: Servei porta a porta per a tots els bars i restaurants. S’ha de treure el contenidor al costat de l’establiment a les 11 hores i entrar-lo a les 12 hores com a màxim o abans si el camió ja l’ha buidat. Aquest servei es realitza de dilluns a dissabte, excepte festius.

-Matèria orgànica comercial: Servei de recollida als punts de contenidors soterrats del carrer Trafalgar per tots els bars i restaurants. S'ha de deixar el contenidor al costat dels punts de contenidors soterrats a les 11:00 h i entrar-lo a les 12:00 h com a màxim o abans si el camió ja l’ha buidat. Aquest servei es realitza de dilluns a dissabte, excepte festius

-Resta de residus: envasos, paper i cartró i rebuig s’han de depositar als contenidors de la via pública i en els horaris establerts.

Els propietaris de bars i restaurants del Serrallo interessats en els serveis de recollida comercial de vidre i matèria orgànica, s'han de posar en contacte amb l'ajuntament, i se'ls facilitaran els contenidors personalitzats i la informació necessària per tal d'adherir-se a aquest servei i utilizar-lo correctament.

Beneficiaris

  • Comerciants del Serrallo

Web

Unitat/s responsable/s

  • Residus i neteja

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco