Recollida residus comercials paper

Actualitzat el 24-01-2023 09:29

Missió

Evitar la saturació dels contenidors de la via pública amb residus de paper i cartró generats pels comerciants dels principals eixos comercials de la ciutat, i fomentar la seva recollida selectiva i reciclatge.

Descripció

El servei de recollida es realitza pels principals eixos comercials de la zona centre de la ciutat; en els carrers amb més densitat comercial, es recull el cartró porta a porta al costat de l’establiment; als carrers amb menys densitat es recull al costat de les àrees de contenidors.
El servei es realitza de dilluns a dissabte, a partir de les 13 hores.

Podeu consultar el llistat de recollida porta a porta i el llistat de recollida costat contenidors en l'apartat d'enllaços web.

Beneficiaris

  • Comerciants

Web

Unitat/s responsable/s

  • Residus i neteja

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dimarts a divendres, de 9 a 14h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco