Programa de promoció d’hàbits saludables "L’aventura de la vida"

Actualitzat el 13-01-2023 08:59

Missió

Prevenció de conductes de risc per a la salut en l'alumnat de primària a partir d'activitats que afavoreixen la reflexió dels infants per al desenvolupament d'actituds i hàbits saludables.

Descripció

Es tracta d'un programa adreçat a les escoles d'educació primària (de 6 a 12 anys) amb el qual, mitjançant un àlbum de cromos i contes per conversar, es treballen habilitats per a la vida. Té com a objectiu fomentar actituds fermes davant les conductes que comporten un risc per a la salut, com ara l'ús de drogues o l'abús de les pantalles, a partir del treball de l'autoestima, la presa de decisions i les habilitats socials dels infants. Es complementa amb la formació del professorat i de les famílies, i també amb diverses propostes que dinamitzen el programa sota l'epígraf “L'aventura al barri”, amb la incorporació d'agents comunitaris i de Tarragona Ràdio.

Beneficiaris

  • Alumnat de primària.

Destinataris

  • Centres educatius de primària.

Com accedir al servei?

S'ha de contactar amb Prevenció d'Addiccions per ser inclòs en el programa de promoció d'hàbits saludables.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1a planta)

Plaça de la Imperial Tarraco