Recollida domèstica amb control d’accés

Actualitzat el 24-01-2023 09:29

Missió

Millorar i fomentar la recollida selectiva i el reciclatge dels residus domèstics.

Descripció

Servei de recollida selectiva de les 5 fraccions, orgànica, rebuig, paper i cartró, envasos lleugers i vidre amb sistema de control d’accés als contenidors de rebuig i orgànica.
Aquest servei s’ha realitzat en tres implementacions estratègiques al barri del Serrallo, Cala Romana i Bonavista.
El contenidor d’orgànica es pot obrir cada dia i la resta només es pot obrir 3 dies a la setmana a Bonavista, i pendent de limitar els dies properament al Serrallo i Cala Romana.

Beneficiaris

  • Veïnat de Bonavista, el Serrallo i Cala Romana.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Residus i neteja

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco