Escombrada manual

Actualitzat el 07-07-2022 08:12

Missió

Mantenir la higiene i salubritat de la via pública.

Descripció

S'escombren i recullen tots els residus de la via pública, es buiden les papereres i es netegen els residus dels escocells dels arbres i de les reixes dels embornals d'aigües pluvials. De dilluns a dissabte en horari de matí, i serveis de repàs en diumenges i festius.

Aquests treballs es fan amb escombra i cabàs, en diferents rutes del terme municipal.

Beneficiaris

  • Ciutadania.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Residus i neteja

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco