Tallers per a les famílies

Actualitzat el 13-01-2023 08:59

Missió

Oferir formació a les mares i pares sobre el consum de drogues i l'ús de pantalles, per tal que puguin actuar com a agents preventius de cara als seus fills i filles.

Descripció

Tallers sobre educació dels fills i filles envers el consum de drogues i la utilització de pantalles (mòbil, ordinador, tauleta, etc.) per a pares i mares d'alumnes d'educació primària i secundària, i també per a famílies usuàries de serveis socials amb fills i filles fins als 18 anys. Així mateix, sessions de trobada de pares i mares amb fills i filles per millorar la relació i la comunicació mútua a partir de dinàmiques relacionals.

Beneficiaris

  • Pares i mares d'alumnat de primària i secundària.
  • Pares i mares usuaris de serveis socials amb fills i filles fins als 18 anys.

Com accedir al servei?

S'ha de contactar amb Prevenció de les Addiccions.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

A convenir

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1a planta)

Plaça de la Imperial Tarraco