Consell Municipal de Salut

Actualitzat el 13-01-2023 08:57

Missió

Promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les associacions i entitats en la gestió estratègica dels afers relatius a l'àmbit de la salut a la ciutat.

Descripció

És un òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu, no vinculant, que aglutina persones representants de les entitats, associacions, col·legis professionals i altres organitzacions de l'àmbit de la salut; persones individuals interessades, representació tècnica i representació política de la ciutat.
Està format pels següents òrgans:
-Ple del Consell: format per la presidència, vicepresidència i vocals
- Comissió Permanent
- Comissions de treball
- Secretaria

Beneficiaris

  • Ciutadania

Destinataris

  • Ciutadania, col·lectius i entitats relacionades amb la salut

Requisits d'accés

  • Per formar part del Consell de Salut, s'ha de tramitar la sol·licitud i aportar tota la documentació requerida.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de promoció de la salut

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco