Recursos educatius

Actualitzat el 13-01-2023 10:58

Missió

Promoure el coneixement i l'estudi de la Unió Europea en els alumnes i mestres dels centres d'educació primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, mitjançant recursos educatius i activitats.

Descripció

S'ofereixen activitats diverses: xerrades temàtiques per a diferents nivells, materials per a nens i professors, jocs creats especialment, suport en l'elaboració dels treballs, suport per a la celebració del Dia d'Europa… Així mateix, els docents poden proposar temes per treballar.

També es posa a disposició de la comunitat educativa tot el suport tècnic i logístic necessari per impulsar programes educatius europeus en els seus centres, que s'integren dins el programa Erasmus+ de la Unió Europea.

Beneficiaris

  • Alumnat dels centres educatius de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Destinataris

  • Centres educatius de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Oficina Europe Direct

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco