Polítiques europees

Actualitzat el 13-01-2023 10:58

Missió

Apropar la Unió Europea i les seves polítiques als municipis.

Descripció

Es desenvolupen les següents accions:
— Informació sobre les polítiques europees.
— Difusió de materials sobre polítiques europees.
— Organització d'activitats sobre polítiques europees.

Beneficiaris

  • Ciutadania, institucions i empreses.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Oficina Europe Direct

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco