Tallers per a pacients de recursos residencials de salut mental

Actualitzat el 13-01-2023 08:59

Missió

Orientació a les persones amb malaltia mental sobre els perjudicis del consum de drogues per a la seva malaltia, mitjançant tallers.

Descripció

És un taller participatiu que tracta sobre els efectes del consum de drogues en la salut i en les malalties mentals, per a les persones pacients del Centre de Dia i l'Hospital de Dia de Salut Mental.

Beneficiaris

  • Pacients del Centre de Dia i l’Hospital de Dia de Salut Mental.

Destinataris

  • Centre de Dia i Hospital de Dia de Salut Mental.

Com accedir al servei?

S'ha de contactar amb Prevenció de les Addiccions.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1a planta)

Plaça de la Imperial Tarraco