Prevenció d'incendis forestals

Actualitzat el 22-03-2022 11:23

Missió

Informar sobre les franges de delimitació i protecció perimetral d'urbanitzacions i nuclis vulnerables propers a masses forestals, per a la prevenció d’incendis.

Descripció

S’aprova el plànol de delimitació, que és l’instrument que determina, entre d’altres, els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de neteja que requereixen les franges perimetrals de 25 m d’amplada.

Beneficiaris

  • Persones obligades a la neteja preventiva de finques.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Protecció Civil

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 9 a 14

Punt d'informació

Ajuntament Rambla Nova

Rambla Nova, 59