Document únic de protecció civil municipal

Actualitzat el 22-03-2022 14:18

Missió

Determinar i donar a conèixer a la població el pla municipal d'actuació en situacions d'emergència.

Descripció

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc previst en el municipi per a la prevenció i control dels riscos sobre les persones i els béns, i per donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència. Es contemplen els riscos territorials, d'incendis forestals, d'inundacions, de nevades, de sismes, químic, de transport de mercaderies perilloses, radiològic, de contaminació de les aigües marines i de ventades.

Beneficiaris

  • Ciutadania.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Protecció Civil

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 9 A 14 hores

Punt d'informació

Ajuntament Rambla Nova

Rambla Nova, 59