Formació a centres educatius

Actualitzat el 22-03-2022 13:04

Missió

Convertir els centres educatius en un entorn més segur, capacitant a la comunitat educativa per autoprotegir-se en situacions d'emergència.

Descripció

Formació i xerrades als centres educatius sobre les eines i coneixements necessaris per saber com actuar en situacions d'emergència i davant de riscos procedents d'accidents industrials i químics.

Beneficiaris

  • Alumnat i professorat dels centres educatius.

Unitat/s responsable/s

  • Protecció Civil

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Punt d'informació

Ajuntament Rambla Nova

Rambla Nova, 59