Tallers per a joves tutelats de centres residencials (CRAE)

Actualitzat el 13-01-2023 08:59

Missió

Prevenció dels riscos associats al consum de drogues, inclosos els inhalants, per a joves tutelats de centres residencials, mitjançant la seva participació en tallers.

Descripció

Tallers adaptats a les característiques del grup sobre el qual es farà la intervenció i als seus consums concrets. Per qüestions culturals relatives a la procedència d'aquests menors, amb freqüència s'ha d'abordar també el consum d'inhalants, cosa que no és necessària en la població escolar a la qual s'adrecen altres tallers. Es fa una intervenció centrada estrictament en la prevenció dels riscos associats al consum, donat que l'objectiu de l'abstinència no és possible en la majoria dels casos. Alguns d'aquests adolescents i joves són derivats al programa d'escolta i intercanvi per a adolescents, per tal d'aconseguir una reducció dels consums.

Beneficiaris

  • Joves tutelats de centres residencials.

Destinataris

  • Centres residencials de joves.

Com accedir al servei?

S'ha de contactar amb Prevenció de les Addiccions.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1a planta)

Plaça de la Imperial Tarraco