Ciutats amigues de la infància

Actualitzat el 31-03-2022 10:07

Missió

Impulsar i promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant en l'àmbit local i fomentar el treball en xarxa entre els diferents municipis que formen part de la iniciativa.

Descripció

Es pretén que administracions i governs desenvolupin i implementin estratègies per al benestar dels nens, defensant els seus drets, fomentant la seva participació i fent de les ciutats entorns més habitables, especialment per als més joves.
Entre les condicions per arribar a ser CAI s'hi troben el foment de la participació infantil en els espais reservats per a això, donar suport a la creació de plans bressol municipals, impulsar polítiques en benefici dels nens o promoure el treball en xarxa entre els membres de la iniciativa.

Beneficiaris

  • Infants

Web

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70