Passaport Edunauta

Actualitzat el 24-01-2023 13:30

Missió

Fomentar i fer visible la participació dels infants en activitats extracurriculars obertes, dins i fora de l'escola, per tal d'ampliar la igualtat d'oportunitats educatives.

Descripció

Aporta una eina per fer front a un dels reptes actuals de l'educació, que aposta per crear oportunitats educatives, d'acreditació i de reconeixement social dels aprenentatges dels infants al voltant d'una xarxa local d'activitats.

La seva metodologia es basa en els anomenats passaports d'aprenentatge, mitjançant els quals, des d'un determinat territori o municipi, s'anima els infants a participar en activitats obertes usant un passaport físic que, a través de les seves pàgines, permet fer visibles els aprenentatges invisibles que l'infant va adquirint fent activitats educatives. Aquests aprenentatges invisibles inclouen nou competències clau: la curiositat, la resolució de problemes, la creativitat, la comunicació, l’empatia, el treball en equip, la perseverança, la iniciativa i l’autoregulació.

Un dels pilars fonamentals d’aquest projecte són els centres educatius, sense oblidar la necessària participació dels diferents espais edunautes, que són aquelles entitats, serveis, equipaments o qualsevol agent del territori que hi vulgui participar.

Es tracta d’un projecte impulsat per la Fundació Jaume Bofill i la Cooperativa +Educació, i a la ciutat de Tarragona desenvolupat per l’IMET i la Cooperativa Combinats.

Beneficiaris

  • Infants

Web

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70