Formació per a professionals dels àmbits social, educatiu i sanitari

Actualitzat el 13-01-2023 08:59

Missió

Orientar sobre el consum de drogues i l'ús de pantalles a professionals que treballen amb adolescents i joves, perquè en puguin ser agents preventius.

Descripció

Formació per als professionals sobre diferents aspectes relacionats amb el consum de drogues i l'ús de pantalles (cursos, jornades, etc.).

Beneficiaris

  • Adolescents i joves.

Destinataris

  • Professionals que treballen amb adolescents i joves.

Com accedir al servei?

S'ha de contactar amb Prevenció de les Addiccions.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1a planta)

Plaça de la Imperial Tarraco