Magnet

Actualitzat el 24-01-2023 13:30

Missió

Acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte facilitador de l’aprenentatge, en aliança amb una institució d’excel·lència.

Descripció

El programa s’adreça a aquells centres educatius que tenen una composició social desequilibrada respecte al seu territori de referència, i que compten amb un equip docent compromès amb el canvi i amb motivació per desenvolupar projectes d’innovació.

Aquesta col·laboració entre el centre educatiu i la institució (destacada en un àmbit determinat) ha de permetre al centre desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa.

Beneficiaris

  • Alumnat i professorat dels centres educatius seleccionats en cada convocatòria.

Destinataris

  • Centres educatius.

Web

Requisits d'accés

  • Els centres interessats, durant el període de temps establert en la convocatòria, han de trametre la seva sol·licitud al Departament d'Educació-Fundació Bofill.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70