Prevenció de l'abandonament escolar prematur

Actualitzat el 28-03-2022 09:53

Missió

Millorar les expectatives d’èxit educatiu de les persones joves que, un cop acabada l’etapa obligatòria, no s’han graduat o es troben en risc d’abandonament.

Descripció

Es dona atenció, orientació i acompanyament a l’alumnat que no ha obtingut el graduat o es troba en risc d’abandonament, derivat pels centres educatius de secundària que pertanyen al Pla Educatiu d’Entorn.

Beneficiaris

  • Alumnat i professorat dels centres educatius que pertanyen al Pla Educatiu d’Entorn.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70