Planet Youth

Actualitzat el 17-03-2022 08:44

Missió

Recerca de les condicions de vida de la població adolescent per reduir el consum de drogues.

Descripció

Es basa en una investigació científica d'abast internacional que utilitza com a eina de recerca una enquesta sobre les condicions de vida de les persones adolescents. Per al seu desplegament comunitari, es contacta amb entitats ciutadanes i s'actua en coordinació amb altres agents de salut.

Web

Com accedir al servei?

L’enquesta es passarà cada dos o tres anys. Es passarà de nou el 2019.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1a planta)

Plaça de la Imperial Tarraco