En plenes facultats

Actualitzat el 13-01-2023 08:59

Missió

Formació preventiva en matèria de drogues i sexualitat a la població universitària.

Descripció

Curs sobre drogues i sexualitats saludables en format de crèdit lliure gratuït. Té com a objectiu informar i formar l'alumnat com a agent de salut en la gestió de plaers, sota l'enfocament de la prevenció i la reducció de riscos en l'ús de drogues i les sexualitats saludables. Es fan un total de 25 hores, distribuïdes en 12 h de teoria i 13 h de pràctiques. Les pràctiques es porten a terme a través d'una intervenció preventiva desenvolupada en la mateixa universitat i també participant en les intervencions mensuals que el grup de joves agents de salut Komando Nits Q fan en l'oci nocturn de la ciutat.

Beneficiaris

  • Alumnat universitari.

Destinataris

  • Universitat Rovira i Virgili.

Com accedir al servei?

L'activitat comença el mes de febrer. Cal inscriure-s'hi a la URV o bé a Prevenció d’Addiccions de l'Ajuntament de Tarragona.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

Dilluns, de 15 a 18 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1a planta)

Plaça de la Imperial Tarraco