Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Insalubritat en immobles

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 06/05/2019

Missió

Garantir les bones condicions higienicosanitàries dels immobles (pisos, locals i similars) amb inspeccions i requeriments als seus propietaris o propietàries i/o ocupants, per tal d’evitar problemes de salut pública.

Descripció

Inspecció d’immobles quan no es donin les condicions sanitàries mínimes per a una bona convivència (síndrome de Diògenes, pisos pastera, amuntegament de persones i animals, etc.).
Qualsevol persona pot demanar una inspecció a un habitatge o finca que es trobi en aquesta situació.

Beneficiaris

Ciutadania.

Destinataris

  • Ocupants d'immobles de Tarragona.
  • Propietaris/àries d'immobles de Tarragona.

Web

Com accedir al servei?

Cal presentar una sol·licitud per demanar una inspecció a un habitatge o finca que es troba en males condicions sanitàries. Es pot fer de dues maneres:

— Presencialment, en qualsevol de les oficines municipals d'atenció ciutadana (OMAC).
— Mitjançant tramitació telemàtica.

Per iniciar la tramitació telemàtica, heu de fer clic a l'enllaç «Tramitació a la Seu Electrònica» que trobareu a continuació. Si el tràmit requereix identificació, llavors s'ha d'utilitzar algun sistema de certificació digital vàlid.

Requisits d'accés

La tramitació telemàtica és obligatòria per relacionar-se amb l'Administració per a les persones jurídiques, entitats i altres subjectes previstos a l'article 14 de la Llei 39/2015.

Tramitació

Tramitació a la Seu Electrònica

Unitat/s responsable/s

Salut Pública

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1 (3a planta)