Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Autorització sanitària de piscines d’ús públic

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 06/05/2019

Missió

Garantir unes condicions higienicosanitàries adequades a les instal·lacions de les piscines d’ús públic per assegurar-ne la seguretat i la salubritat, atorgar-los l'autorització preceptiva i protegir, així, la salut i el benestar de les persones usuàries.

Descripció

Tramitació de l’autorització sanitària de l’activitat de piscina d’ús públic.

Beneficiaris

Persones usuàries de piscines de Tarragona.

Destinataris

Titulars de les piscines de Tarragona.

Web

Com accedir al servei?

Cal presentar una sol·licitud.
S'ha d'entregar, juntament amb la sol·licitud, una memòria sanitària, una declaració responsable i la documentació complementària que sigui procedent.

Unitat/s responsable/s

Salut Pública

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1 (3a planta)