Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Control sanitari de piscines d’ús públic (càmpings, hotels, clubs esportius i municipals)

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 15/05/2019

Missió

Garantir unes condicions higienicosanitàries correctes en les instal·lacions de les piscines d’ús públic mitjançant inspeccions i anàlisis, per tal d'evitar qualsevol risc sanitari per contaminació biològica i protegir, així, la salut i el benestar de les persones usuàries.

Descripció

Recollida periòdica de mostres, mensualment en poliesportius municipals i anualment en piscines d’ús públic de càmpings, hotels i clubs esportius, que es porten al laboratori per fer-ne les anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques corresponents. També es fa una inspecció higienicosanitària de les instal·lacions.

Beneficiaris

Persones usuàries de piscines de Tarragona.

Destinataris

Titulars de les piscines de Tarragona.

Web

Com accedir al servei?

Bé presencialment, formalitzant una sol·licitud davant l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, bé electrònicament (Internet).

Unitat/s responsable/s

Salut Pública

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1 (3a planta)