Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Autorització sanitària d’establiments de micropigmentació, pírcings i tatuatges

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 06/05/2019

Missió

Garantir unes condicions higienicosanitàries adequades en els centres i establiments on es fan pírcings, tatuatges i micropigmentació mitjançant la seva vigilància i control, amb la finalitat de protegir la salut de les persones usuàries i del personal aplicador.

Descripció

Tramitació de l’autorització sanitària de funcionament d’establiments de micropigmentació, pírcings i tatuatges. Aquesta autorització s'haurà de situar en un lloc de l’establiment visible per a la clientela.

Beneficiaris

Persones usuàries dels establiments de micropigmentació, pírcings i tatuatges de Tarragona.

Destinataris

Titulars dels establiments de Tarragona.

Web

Com accedir al servei?

Cal presentar una sol·licitud.
S'ha d'entregar, juntament amb la sol·licitud, una memòria descriptiva, una acreditació de la formació del personal aplicador, una acreditació de la recollida de residus de risc i un document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, que es lliurarà a la persona usuària.

Requisits d'accés

Acreditació de la formació del personal aplicador, acreditació de la recollida de residus de risc i document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

Unitat/s responsable/s

Salut Pública Administració

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1 (3a planta)