Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Control sanitari d’establiments no alimentaris

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 06/05/2019

Missió

Garantir les pràctiques higienicosanitàries correctes en establiments no alimentaris com perruqueries, hotels, establiments de micropigmentació i pírcings, entre d’altres, mitjançant inspeccions, per protegir la salut de les persones.

Descripció

Inspecció higienicosanitària de l’establiment. Qualsevol persona pot denunciar estats d’insalubritat.

Beneficiaris

Persones usuàries d’establiments no alimentaris de Tarragona.

Destinataris

Titulars dels establiments de Tarragona.

Web

Com accedir al servei?

Bé presencialment, formalitzant una sol·licitud a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, bé electrònicament (Internet).

Unitat/s responsable/s

Salut Pública Administració

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1 (3a planta)