Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Programa d’escolta i intercanvi per a adolescents i joves

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 09/07/2019

Missió

Prevenció d’addiccions en adolescents i joves que no compleixen criteris de dependència, però tenen dificultats derivades del consum de substàncies o mal ús d'Internet i pantalles, mitjançant atenció individualitzada per a ells i elles i la seva família.

Descripció

Intervencions individualitzades als joves menors d'edat que es troben en aquesta situació (consum de substàncies, mal ús de mòbils, joc en línia, apostes en línia, etc.) i als seus familiars o responsables. El nombre de sessions i la periodicitat dependran de les circumstàncies de cada cas.

Beneficiaris

Adolescents i joves amb dificultats per consum de substàncies o mal ús de tecnologies en edats compreses fins als 18 anys, així com familiars o altres responsables legals.

Web

Com accedir al servei?

L’accés és mitjançant una trucada telefònica i concertant una cita prèvia.

Unitat/s responsable/s

Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Telèfon

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
Plaça de la Imperial Tàrraco, 1 (1a planta)