Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Agent de salut juvenil en espais no formals

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 14/05/2019

Missió

Contactar amb la població adolescent de risc que no accedeix als recursos existents en temes de salut, per promoure una vida saludable.

Descripció

És un espai d'informació i orientació gestionat per un jove agent de salut, adreçat a adolescents i joves, que es desenvolupa en contextos no formals (places i carrers dels diferents barris de la ciutat) de manera itinerant. S'intervé en temes relacionats amb la salut (alimentació, sexualitat, afectivitats, sida, drogues i violència de gènere), amb accions com rutes de promoció de la salut amb educadors de carrer, tallers preventius per a col·lectius vulnerables i dinamitzacions en dies mundials relacionats amb la salut. Es treballa de manera coordinada amb els tècnics i les entitats dels barris.

Beneficiaris

Adolescents i joves en edats compreses entre els 13 i els 20 anys.

Web

Unitat/s responsable/s

Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Telèfon

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
Plaça de la Imperial Tàrraco, 1 (1a planta)