Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Tallers per a joves tutelats de centres residencials (CRAE)

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 10/05/2019

Missió

Prevenció dels riscos associats al consum de drogues, inclosos els inhalants, per a joves tutelats de centres residencials, mitjançant la seva participació en tallers.

Descripció

Tallers adaptats a les característiques del grup sobre el qual es farà la intervenció i als seus consums concrets. Per qüestions culturals relatives a la procedència d’aquests menors, amb freqüència s’ha d’abordar també el consum d’inhalants, cosa que no és necessària en la població escolar a la qual s’adrecen altres tallers. Es fa una intervenció centrada estrictament en la prevenció dels riscos associats al consum, donat que l’objectiu de l’abstinència no és possible en la majoria dels casos. Alguns d’aquests adolescents i joves són derivats al programa d’escolta i intercanvi per a adolescents per tal d’aconseguir una reducció dels consums.

Beneficiaris

Adolescents i joves tutelats de centres residencials.

Destinataris

Centres residencials tutelats.

Web

Com accedir al servei?

S'ha de contactar amb Prevenció de les Addiccions.

Unitat/s responsable/s

Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Telèfon

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
Plaça de la Imperial Tàrraco, 1 (1a planta)