Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

En plenes facultats

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 14/05/2019

Missió

Formació preventiva en matèria de drogues i sexualitat a la població universitària.

Descripció

Curs sobre drogues i sexualitats saludables en format de crèdit lliure gratuït. Té com a objectiu informar i formar l’alumnat com a agent de salut en la gestió de plaers, sota l’enfocament de la prevenció i la reducció de riscos en l’ús de drogues i les sexualitats saludables. Es fan un total de 25 hores, distribuïdes en 12 h de teoria i 13 h de pràctiques. Les pràctiques es porten a terme a través d’una intervenció preventiva desenvolupada en la mateixa universitat i també participant en les intervencions mensuals que el grup de joves agents de salut Komando Nits Q fan en l’oci nocturn de la ciutat.

Beneficiaris

Alumnat matriculat en la Universitat Rovira i Virgili.

Destinataris

Universitat Rovira i Virgili.

Web

Com accedir al servei?

L'activitat comença el mes de febrer. Cal inscriure-s'hi a la URV o bé a Prevenció d’Addiccions de l'Ajuntament de Tarragona.

Unitat/s responsable/s

Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Telèfon

Horari

Dilluns, de 15 a 18 h

Punt d'informació

Plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
Plaça de la Imperial Tàrraco, 1 (1a planta)