Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Ajuts econòmics per a unitats convivencials amb escassa capacitat econòmica

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 06/05/2019

Missió

Pal·liar la situació econòmica de les persones amb prestacions baixes amb un ajut per sufragar les despeses de l'impost de béns immobles.

Descripció

Tramitació de subvencions econòmiques per al pagament de l'impost de béns immobles.

Beneficiaris

Persones amb escassa capacitat econòmica.

Web

Requisits d'accés

Persona física que consti com a contribuent de l'impost de béns immobles de naturalesa urbana al terme municipal de Tarragona.

Tramitació

Tramitació a la Seu Electrònica

Unitat/s responsable/s

Serveis Socials

Adreça electrònica

Telèfon

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Adreça

Plaça de la Font, 1, 2a planta

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1