Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Enfortiment capacitats organitzatives

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 10/05/2019

Missió

Promoure amb accions formatives l’augment de les capacitats organitzatives de les ONG i altres entitats locals de cooperació.

Descripció

Oferta formativa elaborada a partir de les necessitats detectades per les mateixes entitats que formen part del Consell Municipal de Cooperació, i proposada a la ciutadania de Tarragona en general i als actors locals de cooperació en particular. L’oferta formativa gira al voltant de les següents temàtiques: formulació de projectes, metodologia, comunicació, promoció del voluntariat, gestió de l’entitat, tendències i estratègies de la cooperació.

Beneficiaris

ONG, entitats, organitzacions, institucions i altres que treballin en l’àmbit de la cooperació.

Web

Com accedir al servei?

Inscripció a la web www.tarragona.cat/cooperació

Unitat/s responsable/s

Joventut i Cooperació

Adreça electrònica

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1 (3a planta)