Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 10/05/2019

Missió

Fomentar processos de participació entre els diferents actors i agents de la ciutat que treballen en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació, així com en altres sectors interessats, a fi de coordinar actuacions encaminades a la defensa de la justícia social, el benviure dels pobles, els drets humans i la pau.

Descripció

El Consell Municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat de la ciutat de Tarragona és un òrgan permanent de participació ciutadana, de caràcter consultiu, en totes les matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat i la cooperació internacional a la nostra ciutat. El seu objectiu és el de fomentar processos de participació entre els diferents actors i agents de la ciutat que treballen en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació, així com en altres sectors interessats, a fi de coordinar actuacions encaminades a la defensa de la justícia social, el benviure dels pobles, els drets humans i la pau.

Beneficiaris

Entitats públiques i privades de l’àmbit de la cooperació.

Web

Requisits d'accés

Entitats i associacions de la ciutat que estiguin inscrites en el Registre d'entitats i associacions municipals, que disposin d'un grup estable a la ciutat i que tinguin com a objectius específics la solidaritat internacional i la cooperació per al desenvolupament, la defensa de la pau i els drets humans.

Tramitació

Tramitació a la Seu Electrònica

Unitat/s responsable/s

Joventut i Cooperació

Adreça electrònica

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1 (3a planta)