Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Ludoteques municipals

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 06/05/2019

Missió

Garantir el dret de l’infant al joc, en espais per compartir amb els amics, la familia i personal especialitzat.

Descripció

Són ludoteques els centres, equipaments o espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, social, cívica, cultural i inclusiva, que elaboren i porten a terme un projecte socioeducatiu, i que tenen com a objectiu principal garantir el dret de l'infant i del jove menor d'edat al joc. Col·laboren, així, en el desenvolupament integral de la persona, per la qual cosa estan dotats d'un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics.

Beneficiaris

Infants de 0 a 12 anys i famílies.

Web

Com accedir al servei?

Dur el o la menor al centre cívic acompanyat d’una fotocòpia del DNI del tutor o tutora legal, una foto de carnet del menor, una fotocòpia de la targeta sanitària del menor i la inscripció signada.

Tramitació

Tramitació a la Seu Electrònica

Unitat/s responsable/s

Centres Cívics

Adreça electrònica

Horari

De dilluns a divendres, de 16.30 a 19 h

Punt d'informació

Centre Cívic de Bonavista
Carrer Onze, 13

Centre Cívic de Llevant
Carrer Major

Centre Sociocultural de la Part Alta
Carrer Puig d'en Pallars

Centre Cívic de Sant Salvador
Avinguda dels Pins

Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
Camí Pont del Diable

Centre Cívic de Torreforta
Carrer Riu Glorieta