Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Subvencions a entitats de l’àmbit de la discapacitat

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 30/05/2019

Missió

Fomentar la realització de projectes i actes que contribueixin a l’assoliment de la igualtat d’oportunitats i a la participació activa de les persones amb discapacitat en els diferents àmbits de la societat.

Descripció

Subvencions a entitats d’àmbit local.
Subvencions modalitat 1: subvencions a projectes, activitats i accions pròpies de les entitats que tinguin per objecte la millora de la qualitat de vida, el foment de la igualtat d’oportunitats i la inclusió, la participació i la formació de les persones amb discapacitat i les seves famílies. Subvencions modalitat 2: subvencions per al desenvolupament de projectes de temàtiques específiques proposades per la conselleria competent en matèria de discapacitat. Subvencions nominatives: concessions directes i sense convocatòria pública en l’àmbit de la discapacitat.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat.

Destinataris

Entitats de Tarragona.

Web

Com accedir al servei?

Les bases reguladores de la subvenció es poden veure a l'enllaç del tràmit.

Tramitació

Tramitació a la Seu Electrònica

Unitat/s responsable/s

Tècnics/iques de la discapacitat

Adreça electrònica

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1 (3a planta)