Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Obra de teatre Max in Love Respecta’m

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 10/05/2019

Missió

Prevenció de conductes sexistes i de consum de drogues en diferents contextos mitjançant una obra de teatre dirigida a les persones adolescents i joves per a la reflexió sobre temes del seu dia a dia.

Descripció

Obra de teatre protagonitzada per alumnes dels diferents centres educatius del municipi, en edats compreses entre els 13 i 17 anys, totalment lligada amb el projecte de ciutat Respecta’m, que s’inicià l’any 2016 a les festes locals i que té com a objectiu la millora de les condicions ambientals i educatives de tota la ciutadania, prevenint les conductes sexistes i de consum de drogues en diferents contextos. Acompanya l’obra de teatre una guia didàctica que s’entrega al professorat un cop vista la representació, perquè pugui aprofundir en els temes treballats (sexualitat, oci, drogues, alimentació...).

Beneficiaris

Alumnat dels centres educatius, fonamentalment de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

Web

Com accedir al servei?

A l’inici de curs, s’envia la proposta formativa a tots els centres educatius amb les dates en què es faran les representacions. Se segueix un rigorós ordre d’inscripció. La participació està limitada al nombre de places ofertes: 1.200, entre professorat i alumnat.

Unitat/s responsable/s

Polítiques d'Igualtat

Telèfon

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
Plaça de la Imperial Tàrraco, 1 (1era planta)