Enfortiment capacitats organitzatives

Actualitzat el 16-05-2023 08:22

Missió

Promoure amb accions formatives l’augment de les capacitats organitzatives de les ONG i altres entitats locals de cooperació.

Descripció

Oferta formativa elaborada a partir de les necessitats detectades per les mateixes entitats que formen part del Consell Municipal de Cooperació, i proposada a la ciutadania de Tarragona en general i als actors locals de cooperació en particular. L'oferta formativa gira al voltant de les següents temàtiques: formulació de projectes, metodologia, comunicació, promoció del voluntariat, gestió de l'entitat i tendències i estratègies de la cooperació.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de cooperació

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1