Recursos d’educació per al desenvolupament

Actualitzat el 20-05-2022 07:23

Missió

Oferir recursos de sensibilització i educació en l’àmbit de la cooperació a la ciutadania i, en especial, als centres d’educació formal, no formal i informal, per promoure una ciutadania global crítica, corresponsable i compromesa, a escala personal i col·lectiva, amb la transformació de la realitat local i global i amb el desenvolupament humà sostenible, inclusiu i equitatiu des del compromís i la solidaritat.

Descripció

Conjunt de recursos educatius i de sensibilització (exposicions, guies pedagògiques, propostes educatives...) que s'ofereixen als centres d'educació formal, no formal i informal de la ciutat de Tarragona i a altres municipis. Els recursos que s'ofereixen giren al voltant dels drets humans, la cultura de la pau, els objectius del desenvolupament sostenible, el comerç just, el consum responsable, la banca ètica, les causes que generen les desigualtats entre el Nord i el Sud, i la sensibilització envers la solidaritat cap a les persones en situació de refugi. En funció de la proposta educativa, es duran a terme accions per a infants, joventut i població adulta.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Cooperació

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1