Recursos d’Educació per la Ciutadania Global (EpCG)

Actualitzat el 29-05-2023 12:56

Missió

Oferir recursos de sensibilització i educació en ciutadania global a la ciutadania i, en especial, als centres d'educació formal, no formal i informal, per promoure una ciutadania global crítica, corresponsable i compromesa, a nivell personal i col·lectiu, amb la transformació de la realitat local global i amb el desenvolupament humà sostenible, inclusiu i equitatiu.

Descripció

Conjunt de recursos educatius i de sensibilització que versen sobre els drets humans, la cultura de la pau, els objetius de desenvolupament sostenible, el comerç just, el consum responsable, la banca ètica, les desigualtats entre el Nord i el Sud i la solidaritat cap a les persones en situació de refugi.

Destinataris

  • Ciutadania i centres d'educació

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de cooperació

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1