Accions d'Educació per la Ciutadania Global (EpCG)

Actualitzat el 29-05-2023 12:56

Missió

Fomentar l'activisme de la ciutadania i concretament el del jovent impulsant el treball en xarxa d'actors no vinculats tradicionalment a la cooperació.

Descripció

Campanyes temàtiques i activitats puntuals amb xerrades, formacions, exposicions, projeccions cinematogràfiques, tallers... amb la voluntat de sensibilitzar la ciutadania sobre problemàtiques mundials.

Les propostes incloses en aquestes activitats versen sobre la promoció dels drets de les dones i LGTBIQ+, la justicia climàtica, els objectius de desenvolupament sostenible, l'educació per la pau, els drets humans i el dret a l'asil i el refugi, el comerç just, el consum responsable i la banca ètica.

Destinataris

  • Ciutadania

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de cooperació

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta, entrada pel Pati de jaume I.)

Plaça de la Font, 1