Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional

Actualitzat el 29-05-2023 12:56

Missió

Fomentar processos de participació entre els diferents actors i agents de la ciutat que treballen en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació, així com en altres sectors interessats, a fi de coordinar actuacions encaminades a la defensa de la justícia social, el benviure dels pobles, els drets humans i la pau.

Descripció

El Consell Municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat de la ciutat de Tarragona és un òrgan permanent de participació ciutadana, de caràcter consultiu, en totes les matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat i la cooperació internacional a la nostra ciutat.

Web

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de cooperació

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1