Informació i atenció a les dones (SIAD)

Actualitzat el 24-01-2023 09:44

Missió

Orientació i assessorament en qualsevol aspecte de la vida de les dones.

Descripció

Informació i suport a les dones en tot allò que les afecti. Detecció i derivació als serveis especialitzats, especialment en situacions de violència masclista.

Web

Com accedir al servei?

Per sol·licitar cita prèvia s’ha de trucar al telèfon de contacte, enviar un correu electrònic o fer-ho presencialment.

Unitat/s responsable/s

  • Atenció a les Dones

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dilluns i dimecres, de 15.30 a 18.30 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1